Om frilandsgrise

Spis frilandsgrise med god samvittighed -både overfor dig selv og grisen.

Hvad er Frilandsgrise egentlig.

Produktionen af frilandsgrise foregår efter principper, der tilgodeser grisenes naturlige adfærd og behov, og sikrer dem gode forhold i deres opvækst. Den røde tråd gennem hele grisens liv er velfærd. Netop velfærden er stærkt medvirkende til den høje kvalitet af grisenes kød.

 

Lidt generelt om grise, og hvordan vores dyr lever, for at sikre deres trivsel og kød af høj kvalitet.

Grise er meget aktive dyr. Det er vigtigt, at de har plads til at bevæge sig, og mulighed for at aktivere sig selv. Denne mulighed har frilandsgrise. Vores grise har dog langt mere plads, end Frilandsgrise egentlig har krav på. Vi tror på, at deres store usprøjtede græsmark, med mudderhul, samt adgang til hal med halm, giver dem de bedste forudsætninger for et godt liv, samt plads til, at de kan vokse sig sunde og stærke.

Netop det, at de kan vokse sig stærke, gør at de udvikler mindre fedt og en god muskelfylde. Kombineret med en langsommere vækst, ingen brug af medicin, og en slagtevægt der sætter kvalitet frem for storproduktion og profit i højsædet, giver noget mere smagfuldt og sundere kød, til dig som forbruger.

Vores grise bliver behandlet, som vi selv gerne vil behandles. Det betyder, at de har god plads, får frisk luft, og frisk føde. Vi har prøvet at gøre deres forhold så naturlige som muligt, dvs. som hvis grisen selv kunne vælge. Når grisene lever i naturen, bruger de 6-7 timer om dagen på at rode i jorden og finde føde. De er aktive om morgenen og sent om eftermiddagen. Resten af tiden sover de eller hviler sig. Grisene har hos os mulighed for at leve, som de gør i naturen.

Grise er – i modsætning til hvad mange tror – meget renlige. Når grisene er udendørs, eller er kommet ind i hallen, så indretter de ét område til toilet og ét til soveplads. Vores opgave er at holde et passende antal grise sammen på et område, der har så stor en størrelse, at grisenes toilet og soveplads kan være adskilt. På den måde hjælper vi grisene med at kunne opretholde deres naturlige forhold.

 

Frilandsgrise er svineheldige.

Grisene bruger en stor del af dagen på at lege og puffe til hinanden med trynen. De løber og “slås” med hinanden.

Også voksne grise leger og løber ”grise-galop”, for med ét at vælte om på siden. Det ser vældig sjovt ud. De hopper, ligesom smågrisene, også op i luften og bruger lang tid på, at ryste og bide i halm, pinde eller andre ting, som de roder op fra jorden.

Med ovenstående for øje, er vi sikre på, at en gris nu en gang hellere vil boltre sig i et mudderhul på en grøn græsmark end at stå i en mørk stald hele livet.

Den gode plads, mulighed for leg, de deraf følgende færre slagsmål, og en kort skånsom transport til slagteriet, giver frilandsgrise mindre udmattelse og stress end grise i konventionelle grisebesætninger. Dette er igen ikke kun godt for grisen, men også for kødets kvalitet.

 

Hvorfor er det vigtigt for smagen og kvaliteten, at grise ikke bliver stressede

Musklerne i det levende dyr indeholder kulhydratet glykogen, som forbrændes og derved tilfører musklen energi. Ved slagtning  standser ilttilførslen, og glykogenet omdannes til mælkesyre. Dette får kødets surhedsgrad (pH-værdi) til at falde, således at normalt kød er svagt syrligt (pH under 7).

Hos svin, der er stressede, kan mælkesyredannelsen foregå for stærkt.

Kødet bliver i dette tilfælde lyst, med dårlig evne til at holde på kødsaften (PSE: pale, soft, exudative), hvilket er uønsket.

Er svin derimod udmattede før slagtning, mangler der glykogen til mælkesyredannelsen.

Kødet får da en for høj pH-værdi og bliver mørkt og tørt (DFD: dark, firm, dry), hvilket kan give forringet holdbarhed.

Kort fortalt er en glad gris altså en smagfuld gris. Derfor gælder det om at finde den rette balance og trivsel for grisen, hvis kødet skal blive bedst muligt, hvilket sikres bedst i grisens naturlige rammer.